TALOTARKASTUS HENRIKSSON - ASUNTOSI ASIALLA

Asuntokaupan yhteydessä

 • kuntotarkastukset

 • kosteusmittaukset

 • energiatodistukset

Rakennusaikana

 • rakennusaikainen kosteudenhallinta

 • projektinhallinta

Muut palvelut

 • kosteusmittaukset ja -kartoitukset

 • sisäilmatutkimukset

 

 

 

Inför bostadsaffärer

 • konditionsgranskning

 • fuktmätning

 • energicertifikat

Byggnadstid

 • byggnadstida fuktkontroll

 • projektledning

Övriga tjänster

 • fuktmätningar och -karteringar

 • Inomhusmiljöundersökning