Byggnadstida fuktkontroll

God byggnadstida fuktkontroll av torkningsskedet i gjutna konstruktioner ä r en bra garant för projektet samt för kommande projekt. Entreprenören borde enligt anvisningarna säkerställa fukthalten av konstruktionen före vidarebyggnation. Detta förbises ändå rätt ofta eller så mäter man fuktnivån endast med en ytfuktmätare.

Denna ger trots allt bara riktgivande mättal angående fuktnivån. I möjliga tvister eller reklamationer är då denna mätmetod bristfällig.

Fukthalten borde fastställas med tex. borrhålsmätning, då man borrar ett 16 mm hål på erforderligt djup och läser den relativa fukthalten, Rh.  Man kan alternativt använda sk karbidmetoden, då man bilar bort en bit betong till samma djup som föregående och mäter fukthalten via ett skilt tryckkärl. De senaste åren har man också börjat använda sk trådlös fuktmonitorering, då man monterar en fuktsond in i gjutningen redan från start. Man kan då följa med torkningen av konstruktionen utan att göra ingrepp i den. På så sätt optimerar man tiden före man kan anlägga nästa ytskikt mm.  Samma sond kan sedan även användas i ettårsbesiktningen för uppföljning av fukthalten.

Talotarkastus Henriksson erbjuder för tillfället tjänster angående borrhålsmätningar.

Det är då kostnadseffektivast att planera den byggnadstida fuktkontrollen redan före gjutningen. Man fastställer då mätpunkterna och märker ut dem på planritningen. Entreprenören kan gott följa med torkningen med ytfuktmätare, och då fuktnivån verkar vara ”torr”, utförs borrhålsmätningen. Över detta utförs sedan ett dokument som tryggar entreprenören gentemot reklamationer, ger ett proffsigare intryck åt beställaren och höjer på byggstandarden överlag.

Det är säkert i allas intressen att dessa möjliga fuktproblem begränsas redan i byggskedet.

Om det finns tillräckligt intresse för den trådlösa fuktmonitoreringen ( Wiiste ) kan jag lägga också den på ”inskaffningslistan”. Ta gärna kontakt så diskuterar vi vidare 🙂

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *